Vi hjälper mindre företag att nå sina kunder med webb och IT

Så jobbar vi

Med fokus på användbarhet och affärsnytta genomför vi hela ditt IT-projekt från rådgivning och förstudie till genomförande och support.

Via vår kostnadsfria förstudie, tar vi ett helhetsgrepp om er verksamhet och ger tips och rekommendationer kring hur ni får mest ut av webb och IT i syfte att driva er affär framåt, i synnerhet hur ni kan jobba med nästan-gratis-IT.
Vi hjälper er att formulera ert erbjudande, produkter och tjänster i text, bild och design för att locka nya affärer.
Via färdiga mallar och tillägg, sätter vi snabbt upp och konfigurerar webbplatser, intranät och kommunikationslösningar, inklusive skräddarsydd funktionalitet och design som just ert företag behöver.
Vi gör er webbplats synlig och hittbar på ställen på webben där era potentiella nykunder kan tänkas röra sig, tex via sökmotorer, LinkedIn.com, Eniro.se, Hitta.se eller diskussionsforum.
Vi skapar billiga, driftssäkra  och lättanvända IT-miljöer för ert företags interna kommunikation och dokumenthantering (tex Google Apps för företag eller WordPress skräddarsytt för intranät).

Vi ser till att lägga våra IT-lösningar på en nivå som är anpassat för IT-mognaden i er organisation (användarvänlighet). Behöver ni ytterligare stöd med att få ut det mesta av IT-lösningen utbildar vi er.

Olika kunder har olika behov, men oftast arbetar vi på följande sätt:

Förstudie och rådgivning

För att garantera att ni får valuta för er IT-investering och att ni får rätt IT-lösning till rätt pris, behöver vi lära känna er och ert företag/organisation. Därför inleds alltid ett projekt med en liten förstudie, som kartlägger er verksamhet, era behov, er affärsidé, er interna och externa kommunikation samt vilka strategier ni har för framtiden. Baserat på hur stor budget ni är villiga att avsätta, ger vi sedan råd och tips på hur ni får ut mesta möjliga av dessa medel. Vi visar på konkreta exempel från tidigare kunder så att ni får en klar bild över vilka möjligheter som finns.

I praktiken består förstudien av en telefonintervju med en eller flera nyckelpersoner från ert företag, med ett strukturerat batteri av frågor. Frågorna är framtagna på basis av lång erfarenhet av tidigare projekt.

Täta avstämningar och snabba prototyper

Att specificera ett projekt i detalj innan man sätter igång, tar lång tid och oftast måste ändå specifikationen ändras på grund av vad som framkommer under projektets gång. Vi jobbar med en kortlista av krav (framtagen under förstudien). Vi skapar ett snabbt första utkast på IT-lösningen (oftast inom 48 timmar efter förstudien) varpå vi tar en första avstämning med er via telefon och skärmdelning. Då får ni en chans att se och känna och tycka till och omformulera kraven om så behövs. Oftast kan du nu själva börja testa IT-lösningen under det att den slutgiltiga versionen skapas. Innan slutleverans kan det ske ytterligare avstämningar.

Slutleverans och utbildning

Vid slutleverans går vi igenom IT-lösningen tillsammans med er. Samtidigt sker också utbildning där vi visar vanliga handgrepp men även tips och tricks som kramar ut det mesta av er IT-investering. Detta möte fungerar också ett godkännande från er sida att allt är levererat och klart.

Support och ytterligare utbildning

Om ni efter slutleverans upptäcker fel är det bara att kontakta kundtjänst så fixar vi det. Om ytterligare utbildning behövs står vi till förfogande.